– Fantastisk innsats over flere år

Odd Magne Alexandersen ble hedret av Alta golfklubb med æresmedlemskap.

ÆRESMEDLEM: Odd Magne Alexandersen ble gjort til æresmedlem av Alta golfklubb. Her med leder Gunnar Bragi Gudmundsson og nestleder Kåre Simensen.   Foto: Alta golfklubb

sport

– Det aller første æresmedlemskapet gikk til Odd Magne Aleksandersen for fantastisk innsats gjennom mange, mange år. Helt fra noen begynte å tenke på å spille golf i Alta, har han fulgt opp ideen. Han har virkelig tatt tak, riktignok sammen med mange andre, men han har gjort en særskilt jobb. Helt fra de første tankene om hvor golfbanen skulle være, til papirarbeid, godkjenninger, rydde skog, så til, ja, det er snakk om mange hundre timers dugnadsinnsats som har ført oss dit vi er idag, sier nestleder Kåre Simensen.