FFK forsterker laget

Bernt Thomas skal sikre rett dommer på rett kamp

Bernt Thomas Berntsen skal ta ekstra godt vare på dommerne i Vest-Finnmark.

TAKKER FOR TILLITEN: Bernt Thomas Berntsen er glad for at kretsen har gitt han denne muligheten.  Foto: Karl Eirik Steffensen

sport

Finnmark fotballkrets (FFK) bestemte seg i fjor for å styrke «stallen» foran 2019-sesongen, og valget falt på mangeårig dommer Bernt Thomas Berntsen. Kretsens nye signering er blitt ansatt i en prosjektstilling på 20 prosent og har så vidt kommet i gang med sine arbeidsoppgaver. 42-åringen gleder seg til å ta fatt på en ny og spennende utfordring 25 år etter at han dømte sin første fotballkamp.

– Jeg ga meg egentlig for to år siden, men har gått på linja i noen kamper. Det kommer jeg fortsatt til å gjøre, og kanskje blir det noen 5.-divisjonskamper som hoveddommer det neste året. Vi får se. Jeg hadde ikke motivasjon til å fortsette for fullt, men ønsket heller ikke å forlate miljøet. Derfor har jeg jobbet mye med veiledning gjennom mitt virke som leder for dommerkomiteen. Det trives jeg veldig godt med. At jeg nå får sjansen til å gjøre en enda større og mer omfattende jobb for dommerstanden i Finnmark synes jeg er kjempeartig. Jeg gleder meg til å komme skikkelig i gang, forteller Bernt Thomas Berntsen.

Trengte forsterkninger

Prosjektstillingen er i første omgang toårig, og det er som nevnt dommerne i Finnmark som skal ha nytte av nysigneringen.

– Bolystprosjektet i regi av fotballkretsen tar mye plass, og vi har måtte omstrukturere litt i administrasjonen. Men med flere oppgaver har arbeidsmengden økt, noe som potensielt kunne gått utover vårt fokus på dommerne. Så for å avlaste meg og daglig leder Roger Finjord foreslo vi at kretsen kunne opprette en prosjektstilling. Styret ga oss grønt lys og bevilget 150.000 kroner til dette, forteller Paul Erling Andersen, som er fagkonsulent og kvalitetsklubbansvarlig i Finnmark fotballkrets.

RUTINERT: Bernt Thomas Berntsen har 25 års erfaring som dommer.  Foto: Karl Eirik Steffensen

– Bernt Thomas Berntsen har gjort en god jobb som DK-leder i mange år, og har mange gode innspill og ideer. Vi spurte han om dette kunne være aktuelt, og vi er veldig glade for at han takket ja, sier Andersen til A-sporten.

Viktige oppgaver

Berntsens aller viktigste oppgave blir å få kabalen rundt dommeroppsettet i 2019 til å gå opp. Han skal også jobbe som dommerutvikler og følge opp unge dommere.

– Vi er flere som samarbeider om dette, men jeg skal kvalitetssikre oppsettet og rangere dommere slik at hver enkelt seriekamp på A-lagsnivå har «riktig» dommer. Med det mener jeg at de største og vanskeligste oppgjørene får tildelt våre beste dommere. Vi ønsker å gjøre dette ordentlig. Dommerkostnadene for klubbene skal også tas med i beregningene. Med god planlegging reduserer vi mulighetene for problemer underveis i sesongen, og forutsigbarhet gjør det også enklere for dommerne, fastslår Berntsen avslutningsvis.