Ragnhild skal hjelpe Finnmarksløpet inn på statsbudsjettet

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik går helhjertet inn for å sikre Finnmarksløpet en tryggere økonomisk plattform.

GIR GASS: Fylkeskommunen ved Geir Ove Bakken og Ragnhild Vassvik vil ha det politiske Finnmark med seg for å løfte Finnmarksløpet inn i statsbudsjettet. Det er musikk i ørene til ordfører Monica Nielsen og daglig leder Svanhild Pedersen.  Foto: Trond Anton Andersen, Finnmarksløpet

sport

Hun setter alle kluter til for at et samlet politisk Finnmark skal be om bevilgning over statsbudsjettet for å utnytte det potensialet som ligger i næringsutvikling rundt Finnmarksløpet. Planen er å ta opp saken i fylkesutvalget i februar.

Fredag hadde Vassvik, ordføreren Monica Nielsen og hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken et møte med daglig leder Svanhild Pedersen i Finnmarksløpet.

– Vi ønsker å gå i bresjen for å få fylkestinget med oss på dette. Vi vil ha Finnmarksløpet inn som et treårig prosjekt, der statlige midler brukes for å jobbe med næringsutvikling basert på kultur, natur og reiseliv, sier Vassvik til Finnmarksløpets egen nettsider

Målsettingen er tverrpolitisk enighet.

– Internt har man jobbet lenge for å få dette til og vi har nå en god plan for å kunne lykkes, sier ordfører Monica Nielsen.

Svanhild Pedersen sier til egne nettsider at hun er veldig glad for at fylkesordføreren skal fremme saken, og håper at man ved løpets 40 års jubileum i 2020 kan ta ut hele potensialet.