Rytmisk oppvarming

Alta IFs gutter varmer opp til kampene med dans.

  Foto: Frank Halvorsen

sport

Ikke alle bruker tradisjonell jogging som oppvarmingsøvelse før kamper. Alta IFs gutter født i 2005 har laget sin egen oppvarmingstradisjon, de danser seg varme.