Markant nedgang for Altaturneringa

2018 blir definitivt ikke noe rekordår for Alta IF og Altaturneringen i fotball.

FÆRRE LAG, MEN FLERE SLUTTSPILLKLASSER: Endringene i klasseinndelingene har ført til at klubbene i Troms kommer nordover med færre lag.  Foto: Karl Eirik Steffensen

sport

I fjor deltok rundt 400 lag i Nord-Norges største aldersbestemte fotballturnering. Da påmeldingsfristen gikk ut i år var det «bare» 350 lag som hadde meldt sin ankomst. Og det er spesielt lag fra Troms som er fraværende.

– Jeg skal ikke si at det er den eneste grunnen, men vi tror dette i stor grad skyldes en endring i klasseinndelingen. Tidligere har Finnmark og Troms fotballkrets vært synkronisert på dette området, men foran årets sesong gjorde FFK en endring. Og ettersom vi følger den samme klasseinndelingen som Finnmark fotballkrets mister vi noen lag fra Troms. Endringen har ikke påvirket de som bare har ett årskull på laget, men det er problematisk for de som har to ulike årskull. Det er ikke så mange som ønsker å splitte opp lagene for å delta i Altaturneringa, noe vi har forståelse for. Det er synd at vi mister en del lag, men vi skjønner at endringene skaper problemer for enkelte klubber, sier turneringsansvarlig Petter Oseberg.

Ingen vonde følelser

Endringene som er gjort går først og fremst ut over klubber fra mindre steder der man er avhengig av å ha flere årskull samlet for å kunne stille lag. Før het det lillejenter, lillegutter, småjenter, smågutter, gutter og jenter, og det er fortsatt dette systemet som Troms fotballkrets forholder seg til. Finnmark fotballkrets opererer nå med jenter og gutter 11, 13, 15 og 17 år, samt rene årsklasser for ti år og yngre.

– Det er ikke sånn at vi er irriterte på Finnmark fotballkrets for at de har gjort denne endringen. De følger bare retningslinjene fra fotballforbundet der hver enkelt krets bestemmer hvordan de ønsker å ha det. Men for oss er det jo litt synd at det fører til færre deltakende lag fra Troms. Det gir turneringen noe ekstra når det kommer klubber og lag som man ikke møter i seriespillet. Men selv om det er litt færre lag som deltar i år skal vi likevel klare å stelle i stand en kanonturnering.

Ingen lag fra Tromsø IL

Det fleste klubbene som har deltatt tidligere er med også i år. Det er bare at de stiller med færre lag, spesielt i sluttspillklassene for de litt eldre spillerne. Men det finnes unntak.

– Det er litt trist at en stor klubb som Tromsø IL ikke kommer i år. De stilte med fire lag i fjor, men tar altså ikke turen til Alta i år. Ellers er de fleste klubbene representert, forteller Oseberg, som med den nye klasseinndelingen får langt flere sluttspillklasser enn tidligere.

– Det er ti sluttspillklasser i år mot fem i fjor, så vi kommer ikke til å merke så godt at det er færre lag som deltar. Jeg vil tippe at det blir spilt rundt 50 kamper færre enn tidligere. Det vil ikke ha så mye å si for turneringen sett under ett. Men vi skulle selvsagt helst sett at vi klarte å holde oss på rundt 400 lag. Vi får se om dette vedvarer, eller at det blir gjort nye endringer i fotballkretsene, avslutter han.