Deler ut 515.000 kr til ivrige anleggsbyggere

Kautokeino IL og Nerskogen IL får penger til anleggsprosjektering.

STORE PLANER: Kautokeino IL planlegger å bygge en treningshall for fotball, og får 110.000 kroner i støtte til planleggingsarbeidet.  Foto: Karl Eirik Steffensen

sport

Fem idrettsanlegg under planlegging får støtte fra nyopprettet anleggsfond, melder Finnmark idrettskrets i en pressemelding.

– Anleggsfondet ble etablert på tampen av fjoråret etter at SNN-fondet gikk inn med 1,1 millioner kroner. Midlene skal tildeles idrettslag som planlegger å bygge, eie og drifte egne idrettsanlegg, og som er i planleggingsfasen for å utvikle disse. Da søknadsfristen for årets utlysning gikk ut 15. april, var det kommet inn syv søknader. Nå har idrettskretsens anleggsutvalg innstilt, og idrettskretsens styre vedtatt, å tildele til sammen 515.000 kroner fordelt på fem ulike prosjekter, opplyser kretsen.

Kautokeino idrettslag og Nerskogen idrettslag er blant de som får økonomisk støtte fra Finnmark idrettskrets.

– Nerskogen IL planlegger å bygge en fotballbane med tilhørende garderobeanlegg og mottar 110.000 kroner til prosjekteringen av dette. Kautokeino IL ønsker å realisere en treningshall for fotball med servicebygg. De mottar 110.000 kroner til å leie inn konsulent som kan drive planarbeidene i prosjektet frem til byggestart, skriver de i pressemeldingen.

De øvrige som får støtte er Hammerfest Arena (110.000 kroner), Hesseng IL (75.000 kroner), samt Tana motorklubb og Tana hestesportklubb (110.000 kroner).

– Hammerfest Arena får støtte til konsulentbistand i forbindelse med planarbeidet for arenaen. Prosjektet er et samarbeid mellom HIF/STEIN, Hammerfest klatreklubb, Indrefjord idrettslag og Kvalsund idrettslag. Arenaen skal romme fotballbane i full størrelse og et større klatreanlegg. Hesseng IL får støtte til et forprosjekt i forbindelse med ombygging av grusbane til kunstgressbane. Tana motorklubb og Tana hestesportsklubb samarbeider om utbygging av et ride- og motorsportsanlegg på Holmfjell. De får støtte til å fullføre en privat reguleringsplan for området.