400.000 kr til jenteprosjekt

«Herreløs arv» sørger for penger til Finnmark fotballkrets.

FÅR 400.000 KR: Fotballkretsene i nord får støtte til prosjektet "Fotballjenter i Nord".  Foto: Karl Eirik Steffensen

sport

De nordnorske fotballkretsene får et samlet tilskudd på 400.000 kroner fra Herreløs arv til prosjektet «Fotballjenter i Nord», skriver fotballkretsen i en felles pressemelding.

– Regjeringen vedtok for et par år siden at herreløs arv, det vil si dødsbo der den avdøde ikke har arvinger, skal gå til frivillige organisasjoners arbeid med barn og unge. Tidligere har denne typen arv gått direkte til staten. Kulturdepartementet har bestemt at midlene skal kanaliseres gjennom Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).

– De fire nordnorske fotballkretsene søkte i månedsskiftet november/desember om støtte fra «Herreløs arv» til prosjektet «Fotballjenter i nord».
For noen uker siden kom meldingen fra LNU om at de fire fotballkretsene har fått et samlet tilskudd på kr. 400.000 til prosjektet i 2018.
Dette er det maksimale beløpet som betales ut som prosjektstøtte fra «Herreløs arv». «Herreløs arv» skal nå altså finansiere jentefotballsatsing i Nord-Norge, skriver de videre.

Gjennom «Fotballjenter i nord» ønsker fotballkretsene å få til følgende:

Likeverdige tilbud for jenter og gutter

Løfte jentefotballens status

Større og enda bedre aktivitet.

Rekrutteringsplaner i klubbene.

Utdanne og involvere jenter som trenere, ledere og dommere.

Fokusere på identitet og bolyst i lokalmiljøet, slik at fotballjenter etablerer seg på sine hjemplasser.

Skape stolthet i forhold til å være «fotballjente fra Nord-Norge».

– Målet med prosjektet er at jenter og gutter skal gis likeverdige tilbud innen fotballen, at vi får med flere jenter som spillere, trenere, ledere og dommere og at jenter skal utvikle seg og at et enda større ansvar i fotballorganisasjonen.

Det er en gruppe bestående av en representant fra hver av de fire fotballkretsene (Kristine Haugen fra Troms, Ernst Pedersen fra Nordland, Roger Finjord fra Finnmark og Nina Kraknes fra Hålogaland) som skal følge opp jentefotballsatsingen i Nord-Norge, og fokusere på at jenter og gutter gis likeverdige fotballtilbud. Aktiviteter og tiltak som skal inngå i  «Fotballjenter i nord».

– Fotballkretsene i Nord-Norge håper at en effekt av bidraget fra «Herreløs arv» til «Fotballjenter i nord» skal være at også næringslivet ser det som en viktig og god investering å være med på å satse på jentefotball i landsdelen. Vi ser med spenning frem til at «Herreløs arv» skal bidra til økt satsing på jentefotball.