Vil ha ting på plass før han signerer

BUL-trener Odd Inge Johansen stiller noen krav for å fortsette som dametrener.

MØTER SPILLERNE Selv om det ikke er avklart om Odd Inge Johansen trener BUL-damene neste år skal han den neste uka ha spillersamtaler med årets BUL-jenter for å legge grunnlag for neste sesong.   Foto: Magne Ek

sport

– Jeg har lagt fram en del krav jeg mener er naturlige ting som må på plass, først og fremst ting rundt laget, sier Johansen og viser til styreleder Jarle Hjelmhaug for ytterligere informasjon.

– Jeg tror nok at vi skal klare å imøtekomme kravene han har lagt fram, men nå uttaler jeg meg uten at vi har diskutert detaljene fullt ut i styret. Så vi må ha et styremøte før jeg kan si noe mer om det, så vi trenger nok en uke, sier styrelederen.

Han bekrefter at Johansens krav om godgjørelser kun er en liten del av det styret må godkjenne.

– Noe av det han har lagt fram koster litt penger, men ikke alt. Han ønsker blant annet et solid støtteapparat rundt seg og laget, noe som er naturlig og noe vi må få på plass, sier Hjelmhaug som gjerne skulle hatt årets assistenttrener Lise Lotte Lund Martnes med videre sammen med Johansen.

– Jeg legger ikke skjul på at vi alle i utgangspunktet ønsket henne med videre, men hun har sagt nei til å fortsette og vi er blitt enige om at vi ikke ønsker å presse henne. Så kan vi heller håpe at hun får lyst å bidra med noe selv om hun ikke vil være assistenttrener. Hun er en dyktig dame og kan bety mye også i en mindre rolle, sier Hjelmhaug.

Bruker siste uka

Johansen og Lund Martnes går nå igang med andre runde spillersamtaler. Det til tross for at det ikke er avklart hvem som trener laget neste sesong.

– Lise Lotte har kontrakt ut november og vi skal bruke den siste uka på spillersamtaler og følge opp det vi tidligere har snakket om med de forskjellige spillerne. Vi ønsker en avklaring på hvem som er med videre og hvem som ikke er det, sier Johansen før han legger til:

– De jentene som har tatt oss dit vi er i dag er de viktigste for oss, så vi ønsker å høre hva de selv tenker om framtiden. Når den kabalen er lagt så kan vi se oss om etter nye spillere som kan gå inn i de posisjonene vi trenger folk.

– Du jobber hardt med å få på plass spillerstallen, betyr det at du allerede anser deg som trener også neste sesong? 

– Nei, men jeg har kontrakt med klubben og må gjøre en jobb. Uavhengig av hvem som blir trener så er det for seint å begynne med spillersamtaler og spillerjakt 1. januar.

Hjelmhaug forteller at når det gjelder herrelaget har han ikke fått noen signaler som tyder på at Jon Steinar Eriksen og Roger Lorentsen ikke fortsetter som trenere.