Full enighet om nytt klubbnavn

Alta snøscooterforening døpes om til Alta motorsportklubb.

FERDIG MED SSF Neste sesong kan Mats Berg og de andre motocrosskjørerne reise rundt og delta på løp under logoen til Alta motorsportklubb  Foto: Lars-Gaute Skorpen

sport

Da Alta snøscooterforening ble stiftet i februar 1982 var det snøscootercross som var hovedaktiviteten i klubben. Siden den gang er ikke minst motocross blitt en vel så stor aktivitet og klubbnavnet har derfor ikke vært treffende. I går gikk det ekstraordinære årsmøtet inn for en navnendring. Kubben som har sitt sete på Kvenvikmoen motorpark blir å bytte navn til Alta motorsportklubb.

– Navnendringen ble enstemmig vedtatt og vi i styret har som mål å gjøre unna alt arbeidet raskt nok til at endringen blir virkende fra 1. januar 2018, sier styreleder Per Espen Kjellmann.

I årsmøtevedtaket står det blant annet følgende:

«Begrunnelsen for navneendringen er å få et navn som i større grad gjenspeiler aktivitetene i klubben. Navneendringen vil ikke medføre noen organisasjonsmessige endringer. Vi vil fortsatt være direkte tilknyttet Norges Motorsportforbund og tilknyttet Norges Bilsportforbund via NMK Alta».

Som A-sporten tirsdag kunne melde krever Bilsportforbundet at klubber er tilknyttet dem via Norsk motorklubb (NMK). Dermed må NMK Alta fortsatt være en del av det juridiske korrekte klubbnavnet. Ifølge Kjellmann vurderer Bilsportforbundet å gå bort fra dette kravet og eventuelt åpne for at klubber i framtiden kan tilknyttes forbundet direkte. Inntil det eventuelt skjer blir klubben i Alta hetende Alta MSK/NMK Alta.

Det ekstraordinære årsmøtet vedtok også at man i første omgang endrer eksisterende logo ved å bytte ut skriften Alta SSF med Alta MSK.