Må kutte ved det nye sykehuset

Styreleder i Finnmarkssykehuset varsler at Nye Hammerfest sykehus ikke får større ramme enn allerede vedtatte 1,95 milliarder.

VARSLER KUTT: Styreleder Harald Larssen sier at Nye Hammerfest sykehus må tas ned. En signalisert budsjettøkning på nesten 400 millioner, fra 1,95 til 2,33 milliarder kroner, klinger dårlig når helseforetaket samtidig sliter med økonomien.   Foto: Finnmarkssykehuset

pluss

Sammen med det øvrige styret vedtok styreleder i Finnmarkssykehuset Harald Larssen budsjettet for 2019 i forrige uke. Et ambisiøst budsjett, vedgår han, der det legges opp til et pluss på 32 millioner kroner i ordinært resultat og et driftsresultat på hele 77 millioner pluss.