Spennende med alternativ skole

Tilbyr undervisning for de som faller utenfor vanlig skole – med basis i natur og friluftsliv.

ALTERNATIV SKOLE: Kenneth Bruvik har fortalt om deres alternative undervisningsopplegg for barn og unge  Foto: Kita Eilertsen

pluss

– Ungdommene lærer seg å ta vare på naturen, høste av naturen og å bruke naturen for framtida. De tilegner seg kunnskap de kan bruke i fremtiden og fremtidig yrke. Den alternative undervisningsformen som tar utgangspunkt i friluftsliv hadde passet veldig godt i Alta, mener Kenneth Bruvik i Hordaland Jeger- og fiskeforening.