Ber om støtte fra kommunestyret til ny miljødunk

Venstre vil ha kommunestyret med på innføring av miljøtiltak i hjemmet.

RETURBOKS: Trine Noodt (V) og Asbjørn Danielsen frontet saken da den ble omtalt sist. Nå tar Noodt saken videre.   Foto: Bjarne Krogstad

pluss

I vår fortalte Altaposten om Venstre som ønsket innføring av en såkalt miljøboks i alle hjem. Enkelt forklarte går det ut på at alle husholdninger får en miljøboks for farlig avfall, og de ønsker innføring av restavfallsposer på lik linje som poser for plast, papir, papp og matrester.

– Finnes gode løsninger

I en interpellasjon skriver Trine Noodt (V):

– Vefas iks mangler et system slik at husholdningene kan håndtere farlig avfall i hjemmet. Det finnes i dag gode løsninger for å håndtere farlig avfall i hjemmet. Flere og flere av avfallsselskapene har tatt i bruk miljøbokser for farlig avfall. De tåler kjemikalier, er barnesikre og låsbare. Å innføre miljøbokser vil være et viktig tiltak i forhold til å håndtere farlig avfall generelt, og samtidig sikre at husholdningene kan gjøre dette på en lett og forsvarlig måte.

Da Altaposten omtalte saken sist svarte Vefas at dette ikke var noe de prioriterte akkurat nå, fordi de har mottak for farlig avfall på Amtmannsnes.

– Dette har vi løst gjennom avtale med Finnmark Gjenvinning. Abonnenter leverer direkte til FG sitt anlegg i bukta. Ellers i året kjører de en miljørute for oss, dette gjennomføres 2 ganger pr. år, svarte administrende direktør Jørgen Masvik den gang. Han presiserte samtidig at de er eid av fire kommuner og at kommuestyrene er deres formelle eiere.

– Vi vil selvfølgelig etterkomme våre eiers ønsker.

Nå vil altså Venstre ha med seg kommunestyret, der de ber Vefas innføre både returboksen og posene.

Egne poser

Det samme gjelder poser for restavfall, skriver Noodt i interpellasjonen.

– I dag brukes vanlige plastposer til restavfall. Butikkjedene har økt prisen på plastposer fra 1 krone til 1 krone og 60 øre. I tillegg har Coop et prøveprosjekt med å betale 1 krone for hver gang en gjenbruker Coop sine plastnett. Målet er at folk skal slutte å kjøpe plastposer når de handler i butikken. For at dette skal kunne lykkes må Vefas iks innføre restavfallsposer på like linje med poser for matavfall, papir, papp og plast. Hvis husholdningene blir uavhengig av å kjøpe plastposer i butikken til restavfall vil mange kunne gå helt bort i fra å bli tvunget til å kjøpe plastposer unødvendig.

– Vil ordfører være med å fremme følgende forslag til avstemming i kommunestyret, spør Noodt.