Ett steg nærmere storskole i Komsa

Seks mot tre da hovedutvalget behandlet saken.

FOR ELLER MOT: Claus Jørstad fra Frp var usikker på hva Frp vil stemme i kommunestyret, men stemte for Venstre forslag i hovedutvalget, som falt til fordel for forslag om ny skole og flerbrukshall ved Komsa.   Foto: Magne Kveseth

pluss

Onsdag møttes Hovedutvalget for oppvekst og kultur, for å blant annet ta for seg spørsmålet om det skal etableres ny storskole ved Komsa eller om Komsa og Bossekop skal rustes opp. Med seks mot tre stemmer sa hovedutvalget ja til etablering av en ny skole og flerbrukshall ved Komsa.