Fire private barnehager i konflikt med Alta kommune

Fire av 14 private barnehager er i konflikt med Alta kommune og føler seg mistenkeliggjort. Kommunen kjenner seg ikke igjen i kritikken.

UENIGE: Fire private barnehager og kommunen er ikke enige når det gjelder regelverket. Hvilke barn kan egentlig barnehagene telle og melde inn til kommunen? (Illustrasjonsfoto) 

pluss

Det var rundt innmeldingen av antallet barn per 15.desember at saken så dagens lys. Fire barnehager, deriblant Furua barnehage, har meldt inn barn som er tildelt plass, men som av forskjellige grunner ikke har tatt i bruk plassen, fordi de har tolket regelverket til å tillate det.