Bjørnar tar over som lærersjef i Finnmark

Bjørnar Mjøen (70) overtok som fylkesleder i Utdanningsforbundet da Kari pensjonerte seg 1. august.

TAR OVER: Bjørnar Mjøen overtar sjefsjobben i Utdanningsforbundet.   Foto: Hanne Larsen

pluss

Kari Lium fra Båtsfjord takker nemlig av ett år før neste formelle valg. Det er da nestlederen fra Tverreldalen tar ansvar i en meget utfordrende tid, blant annet knyttet til den bebudete sammenslåingen av Troms og Finnmark.