Kommuneoverlege ber om tilsyn etter det han mener er grove avvik i helsetjenesten

Kommuneoverlege Olav Gunnar Ballo er svært uroet over tjenestetilbudet i Loppa kommune og ber nå Fylkesmannen om tilsyn.

BER OM TILSYN: Kommuneoverlege i Loppa, Olav Gunnar Ballo, ber Fylkesmannen gjennomføre tilsyn i kommunen. 

pluss

Ballo er bekymret over både kommunal pleietjeneste, barnevernstjenesten og mangel på fysisk tilgjengelighet i sommermånedene fra  administrativ tjeneste, går det fram av et brev til Fylkesmannen, med kopi til politisk og administrativt ledernivå i egen kommune.