– Kan være greit med en avklaring

Loppa-rådmannen har ingen problemer med at fylkesmannen følger opp med tilsyn.

VIL UNDERSØKE SAKEN: Rådmann Marion Høgmo fastslår at Loppa kommune tar anmodningen om tilsyn på stort alvor.  Foto: Magne Kveseth

pluss

Det sier Marion Høgmo til kommuneoverlege Olav Gunnar Ballos varsel til fylkeslegen.