Studentene tar avstand

Slik skal UiT studentene ta vare på hverandre i det nye skoleåret.

FADDERSTYRET I ALTA: Bak fra venstre: Victor Lundekvam (nestleder), Jeanette Olafsen (faddersjef) og Nora Marchich (økonomiansvarlig). Foran fra venstre: Jonas Torgersen (Studentkoordinator ved Samskipnaden), Sindre Berntsen (transportansvarlig) og Sture Tengesdal (aktivitetsansvarlig).  Foto: Bjarne Krogstad

pluss

17. august starter det nye skoleåret for UiT-studenter på campus Alta. De endelige tallene er ikke klare, men ut ifra tidligere år kan det ventes et sted mellom 200 og 300 nye studenter. For mange er dette første møtet med høyere utdanning.