Ønsker armslag, ber om mer tomt

ØNSKER MER: Gøran Majala og Polyfemos Eiendom AS har søkt om opsjon på et tomtestykke i Bukta.  Foto: Lill Vivian Hansen

pluss

I forbindelse med at Ahlsell Norge AS kjøpte opp Sentrum Motor og Verktøy (nå: Ahlsell SMV AS) fra Gøran Majala, fulgte det som en naturlig konsekvens at de to avdelingene slås sammen. Da Altaposten omtalte oppkjøpet i april fortalte Majala og hans nye sjefer Erik Finne og Ole Sivert Moe i Ahlsell om den forestående samlokaliseringen på tomta der Polyfemos tidligere holdt til.