– Tyvfiske er ukult!

Jo flere som fisker lovlig, jo lavere risiko for at TT-elvene må totalstenge. Her kan du lese hva kortene koster og hvor de kan kjøpes.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Politiet

pluss

Det er utrivelig å fiske side om side med tjuvfiskere, som det til og med i 2018 er for mange av i Tverrelva og Transfarelva. Problemet er at det ikke nytter å si til myndighetene at det kryr av fisk i de to elvene, de ser kun hvor mye fisk som blir fanget. Er tallet for lavt, blir elvene stengt og alt fiske politianmeldt.