– Må ta grep om netthandelen

De butikkene som ikke har fått dreis om web-
shopen sin bør få opp farta.

DIGITALE LYSPUNKT: Regiondirektør Målfrid Baik i NHO Arktis og direktør Kjetil Kristensen i Alta næringsforening mener begge at flere av fylkets bedrifter må løfte sin digitale kompetanse. Noen lysende stjerner finnes, men mange har fortsatt en vei å gå.  Foto: Fotomontasje Altaposten

pluss

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at trenden i Finnmark holder seg, hva angår varehandelen (se tabell). Det er Alta som er den eneste «motoren» i Finnmark, mer enn hver tredje krone omsettes her om en holder engros-, og rene netthandelbedrifter utenfor.