Stadig flere kjører i rus

UP har gjort 112 førerkortbeslag i Nord-Norge på grunn av rus.

– En tredel av rusavsløringene er alkohol, mens to tredeler er annen rus og kombinasjonsrus, sier UP-sjef for Nord-Norge, Geir Marthinsen.  Foto: Jon Terje Eiterå, Bladet Tromsø

pluss

Hittil i år har UP hatt nok å gjøre med å kontrollere veiene i Nordland, Troms og Finnmark. Det gjøres nemlig stadig flere førerkortbeslag og overtredelser som følge av rus, fart og adferd. Det er særlig ruskjøring som vises godt i statistikken.