Går sammen om milliardanbud, vil bygge Hammerfest sykehus

– Vi har god dialog, og så en mulighet til å kunne samarbeide.

SAMARBEID: Per Ivar Rasmussen (Peab Bjørn Bygg AS) og Halvdan Heggheim (Harald Nilsen AS Entreprenørforretning) vil gjerne bygge sykehus sammen. 

pluss

2. juni klokka 12 gikk anbudsfristen ut på forprosjekt for Nye Hammerfest sykehus. Anbudet inneholder en opsjon knyttet til gjennomføringsfasen til prosjektet, entreprenøren eller entreprenørgruppa som tildeles kontrakten for forprosjektet kan dermed ruste seg for en svær jobb noen år fram i tid.