Nettverk sitter på millioner. Nå håper de flere finnmarksbedrifter skal ta en del av kaka

Horisont 2020 er verdens største forskningsprogram.

PENGER Å HENTE: Horisont 2020 er EUs forsknings- og innovasjonsprogram og med sitt budsjett på 80 milliarder euro, for perioden 2014-2020, regnes programmet for verdens største.  Foto: Presse

pluss

80 milliarder euro har blitt satt av for å bedre den økonomiske veksten og øke sysselsettingen i Europa gjennom EUs forsknings- og innovasjonsprogram.