Sendrektighet skaper trøbbel for reindrifta

SEIN SAKSGANG: Det er tid for kalvemerking i reindrifta, men Gurpmotvuopmi siida i Lákkonjárga reinbeitedistrikt har ennå ikke fått svar fra Fylkesmannen på om de får lov å flytte merkegjerdet sitt nordover for å komme seg unna kraftlinjetraseen til Statnett. Dette bekymrer distriktsformann Hans Ole Eira i Lákkonjárga.  Foto: Hanne Larsen

pluss

Fylkesmannens reindriftsavdeling har i løpet av 10 måneder ennå ikke behandlet søknad om flytting av et kalvemerkingsgjerde i det området hvor reinbeitedistrikt 26 Lákkonjárga har søkt om å flytte et kalvemerkingsgjerde. Flyttingen skal gjøres fordi Statnett bygger den nye 420 kV-linja fra Nordreisa til Skillemo – og er en del av såkalte avbøtende tiltak for reinbeitedistriktet som Statnett betaler for.