Godt fornøyd med responsen fra helseministeren

Bengt Rune Strifeldt (Frp) har trua på bedringer av det forhatte ambulansebyttet.

Bengt Rune Strifeldt (Frp).  Foto: Hanne Larsen

pluss

Helseminister Bent Høie (H) responderte med positive signaler på spørsmålet stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (Frp) stilte i forrige uke. På utfordringen fra Strifeldt svaret Høie at han vil be Helse Nord utrede hvorvidt det er mulig å la mannskap bytte ambulanse på Skaidi heller enn slik som i dag, der til dels alvorlig skadde/syke pasienter risikerer å flyttes fra en ambulanse til en annen uansett vær og vind.