Jublende glad på Altas vegne

Rektor Anne Husebekk ved UiT i full jubel på vegne av Finnmark.

KLAPPER INN: Rektor ved UiT, Anne Husebekk, applauderer departementets avgjørelse om å tildele 20 studieplasser for opprettelse av sykepleierutdanning i Alta.  Foto: Jarle Mjøen

pluss

Hun var allerede informert om hovedlinjene i beslutningen om det nye studiet når Altaposten tar kontakt.

– Tildelingsbrevet er ikke kommet, men vi er kjent med at vi har fått 20 av de ekstra studieplasene Stortionget har bevilget, og at det nå er klart for oppstart av studie i sykepleierfaget i Alta. Jeg er veldig, veldig glad på vegne av Finnmark, og ikke minst Alta, som vil bli en storforbruker av sykepleierkompetanse framover, sier Husebekk.


Starter sykepleierutdanning i Alta i januar

UiT får 20 studieplasser i sykepleie ved Campus Alta.

 

Stor festivitas

 Han nærmest garanterer storstilt markering når studiet åpnes i januar 2019.

– Klarer dere rent praktisk å ha studiet klart til å ta i mot studenter allerede i januar?

– Det skal vi klare. Fra UiT-ledelsens side har vi hatt en dialog med fakultet og institutt med tanke på oppstart allerede høsten 2018. Det ble for kort tid, men i januar åpner vi dørene for studentene. Det er det raskeste vi maktet selv om pengene er på plass, forklarer rektoren.


– Viktig bidrag for å løse rekrutteringskrisen

Ordføreren tror tverrpolitisk jobb utløste sykepleierutdanningen.

 

Tett kontakt

Hun har over flere år hatt nær kontakt og dialog med Alta kommune, og er oppdatert nærmest til detaljnivå om både rekrutteringsutfordringer og en kommende satsing på helse i Nordlysbyen.

– Samarbeidet med Alta kommune og ordførerne her har vært svært godt. Gode relasjoner mellom oss gjør vi kommuniserer godt og har vært samstemt i våre budskap. Det er svært viktig for en utdanningsinstitusjon å ha gode relasjoner til vertskommunen som skal ansette veldig mange av de vi utdanner. For UiT øker dette vår legitimitet og status, ingen tvil om det, klargjør Husebekk.

– Kun 20 studieplasser i denne omgang, hva er din reaksjon?

– Vi kommer i gang, og vår oppgave blir å vurdere kapasitet i forhold til søkermasse og behov. Systemet er fleksibelt og kapasiteten må kunne justeres. Alta er en by i vekst og vi er kjent med kommunens satsing og bygging av det nye store omsorgssenteret. Det betyr flere stillinger å fylle, og det er vår oppgave å være med å legge til rette for å få fram nok sykepleiere. Samtidig er det viktig å understreke vi skal betjene hele fylket, og at mange kommuner vil ha økt behov for sykepleiere.

Husebekk medgir at suksessen med pilotutdanninen av sykepleiere som ble avsluttet i 2014 er et viktig grunnlag for det som nå blir en permanent utdanning. De første studentene som starter opp i januar kan uteksamineres som fullverdige sykepleiere desember 2021.

På grunn av vedvarende feil med debattløsningen, som følge av tekniske endringer gjort hos Facebook, har vi valgt å skru av denne løsningen. Vi jobber med å få på plass et nytt debattsystem og beklager ulempene dette medfører for våre brukere.

pluss