Ser langt etter penger som forsvinner i dyr skoledrift

Alta bruker 66 millioner mer på skole enn sammenlignbare kommuner.

SER LANGT ETTER PENGENE: Alta kommune drifter Alta-skolen 66 millioner kroner dyrere enn sammenlignbare kommer gjør med sine grunnskoler. Tirsdag legges fram tiltaksliste for å kutte mellom 24 til 32 millioenr kroner.  Foto: Jarle Møen

pluss

Ifølge KOSTRA-tallene, der kommunal drift gjennomgås og bearbeides av Statistisk sentralbyrå (SSB), bruker Alta mye mer på skole og barnehage enn kommuner det er naturlig å sammenligne Alta med.