Mener kriteriene for fattigdomsmidler ikke passer for samiske samfunn

– For et barn i Kautokeino er ikke det å ikke kunne reise til Syden stigmatiserende.

– MÅ TILPASSES: NAV-leder i kautokeino, Marja Elise Eira mener kriterirne til Bufir ikke passer samisk kultur.   Foto: Johan Mathis Gaup

pluss

Kautokeino kommune har som kjent søkt Staten ved Barne- ungdoms -og familiedepartementet (Bufdir) om barnefattigdomsmidler, men fått avslag. I søknaden på 3,6 millioner ble det blant annet søkt om å styrke kulturskoletilbudet, styrking av ungdomshustilbudet, utlån av fritidsutstyr  og opprettelse av uteareal med aktiviteter.  Styrkinga av tjenester rettet mot informasjon, rådgivning og foreldreveiledning lå også inne i søknaden.