Disse har kjøpt og solgt bolig

Her finner du eiendomsoverdragelsene for mai.

ALLE SOLGT: Peab Eiendomsutvikling AS melder via sine hjemmesider at alle boligene i prosjektet Breverudtunet nå er solgt. I mai ble fire enheter overdratt, til henholdsvis Eirikur Orri Hermannsson og Kristin Johansen (3,65 millioner), Najib Heidari (4.050.000), Tom-Harald Rødberg Granshagen og Anette Derås Sneve (3.690.000) og Jan Steve Jensen-Dyrstad og Therese Jensen-Dyrstad (3.690.000).  Foto: PEAB / Ørjan Bertelsen

pluss

Omsetning av eiendommer i Alta kommune