– Tar ikke dyretragedier i Finnmark på alvor

Stortingsrepresentant Geir Iversen (Sp) mener regjeringen er for passiv i forhold til bestanden av ørn i Finnmark.

STOLT: Geir Adelsten Iversen er ikke fornøyd med at regjeringen ikke vil redusere antall ørn i Finnmark.   Foto: Skjermdump

pluss

– Jeg bor på kysten av Vest-Finnmark og opplever daglig å se havørn. På en tur mellom Hasvik og Sørvær, som er 4 mil, teller vi ofte 10-20 havørn, begrunner Iversen for at han leverte inn et skriftlig spørsmål til statsråd Ola Elvestuen (V). Svaret beroliger ikke Iversen.

Ser ørn i bygdene

Spørsmålet lød som følger:

– Hva har statsråden gjort for å få ned ørnebestanden på steder hvor ørn gjør stor skade på rein, og vil statsråden sørge for at rovdyrpresset blir redusert framover, særlig når det gjelder havørn og kongeørn?

Iversen mener det langs kysten av Finnmark har vært en betydelig økning av antall havørn.

– Folk ser daglig ørn i bygdene og mange innbyggere langs kysten har mistet kjæledyr og spesielt katter som er tatt av havørn, sier Iversen, som også er bekymret for reinen.

– Jeg fikk kjennskap til en dyretragedie hvor ei havørn prøvde å ta en nyfødt kalv og simla kjempet for å unngå dette. Denne hendelsen ble filmet av folk som var i nærheten. En reineier opplevde å miste mange nyfødte kalver i løpet av et par dager og dette er slik det er. De fleste reineiere opplever at de mister nyfødte kalver på grunn av at det har vært en stor økning av antall havørner langs kysten, het det i begrunnelsen for at saken ble tatt opp.

– Ikke aktuelt

Venstre-statsråd Ola Elvestuen henviser i sitt svar til at Stortinget har fastsatt et bestandsmål for kongeørn på 850-1200 hekkende par.

– Populasjonen har vært stabil over flere år, og er godt innenfor bestandsmålsintervallet. Det er altså ikke aktuelt med noen større reduksjon av kongeørnbestanden, svarer han, og mener det kun er enkeltindivider som gjør stor skade på husdyr og tamrein.

– Et tilfeldig uttak av kongeørn kan dermed ha svært liten eller ingen tapsreduserende effekt. Derfor rettes skadefelling mot de individer som gjør stor skade, påpeker statsråden, som likevel tar til orde for økt kunnskap.

Han hevder samtidig det ikke er dokumentert at havørn gjør skade på tamrein i Norge, og klargjør at det ikke er er aktuelt med en reduksjon av bestanden.

– For passivt

Geir Iversen synes svaret fra klima -og miljøminister Ola Elvestuen er svært passivt.

– Regjeringen tar ikke dyretragedier på alvor. Den store bestanden av havørn og kongeørn tar livet av reinkalver og medfører store dyretragedier. Det bør derfor gis tillatelse til en reduksjon av ørnebestanden, mener han.

Han tar til orde for at man i Nord-Norge foretar en telling av bestanden.

– Denne tellingen må komme straks, da situasjonen er ute av kontroll, mener Iversen.