– Befaringen ga oss et mer utfyllende bilde

Nærings- og fiskeridepartementet er i sluttfasen for behandling av driftskonsesjon for Nussir ASA.

Illustrasjonsfoto, fra gamle Folldal verk.  Foto: Arkiv

pluss

I begynnelsen av mai utførte Nærings- og fiskeridepartementet befaring i Nussir, sammen med byråkrater fra Sametinget, Kvalsund kommune og de to reinbeitedistriktene Fálá og Fiettar.