– Ingen har spurt oss om anbudet

Det blir neppe noen virksomhetsoverdragelse i båtambulansen.

BURDE TA HENSYN: Mats-Olav Martinsen i Loppa legeskyssbåter AS mener det neppe kommer noe krav om virksomhetsoverdragelse dersom andre vinner båtambulansekontrakten - og det kan bli alvorlig. Kommuneoverlege Olav Gunnar Ballo er bekymret over at klinikksjefen for prehospitale tjenester har foreslått løsninger som fagfolk mener er feil.   Foto: Arkiv

pluss

Saken er naturlig nok kun aktuell hvis en annen aktør enn Loppa Legeskyssbåter skulle vinne anbudet. Daglig leder Mats-Olav Martinsen i rederiet for båtambulansen i Øksfjord sier han ikke tror det vil stå noe om virksomhetsoverdragelse i anbudsdokumentene. Dokumenter som han har fått beskjed om  fra Finnmarkssykehuset ville bli publisert 16.mai i år.

Frykter tabbereprise på båtambulanseanbud

Alta-ordføreren plasserer ansvaret hos Høie.


Ikke hørt noe

– Vi har så langt ikke mottatt noe som helst, verken fra Finnmarkssykehuset eller fra Sykehusinnkjøp HF. Og når vi vet at det er klinikksjefen for ambulansetjenesten i Finnmarkssykehuset Jørgen Nilsen som utsteder en bestilling til Sykehusinnkjøp, så burde han kunne svare på det og ikke henvise til at anbudet er under utarbeidelse, sier Martinsen til Altaposten.

Han sier både rederiforbundet og organisasjonene for de ansatte i maritim virksomhet er tilhengere av virksomhetsoverdragelse. Altså at en bedrift som eventuelt utkonkurrerer den som i dag har et anbud, som eksempelvis Loppa legeskyssbåter har for båtambulansen i Øksfjord, skal overta mannskap og de forpliktelser dette fører med seg. Nå kommer ikke maritimt ansatt personell under arbeidsmiljøloven, men det er allikevel fullt mulig og gjennomføre en slik overdragelse likevel. Blir det ikke krevd virksomhetsoverdragelse, står de ansatte på bar bakke, slik tilfellet er i saken om luftambulansen.

Frykter båtambulanseanbud lyses ut uten krav om virksomhetsoverdragelse

– Bekymret for lokalkunnskapen

Legeforeningen frykter samme kaos for båtambulansen som for Luftambulansen.


Hvem bestiller?

– Blir det ikke krevd virksomhetsoverdragelse så kan noen andre bare komme inn og ta hele anbudet. De kan gå ned fra seks til tre mann på båten og ingen spør om lovligheten i tariffspørsmål eller andre forhold. Vi må, frem til et nytt anbud er avgjort, bare forholde oss til det anbudet vi har. Og siden Finnmarkssykehuset eller Sykehusinnkjøp ikke har vært i kontakt med oss for å få ut blant annet personalopplysninger for våre ansatte, så regner jeg det som sikkert at anbudet ikke kommer til å inneholde virksomhetsoverdragelse, sier Mats-Olav Martinsen. Det ble også før jul, på initiativ fra oss, gjennomført et møtet med Finnmarksykehuset hvor de helt klart sa i fra at de ikke ønsket virksomhetsoverdragelse, fordi det ligger et innsparingspotensial i måten man kan tenke turnus og lønn på, sier han.

Kommuneoverlegen i Loppa, Olav Gunnar Ballo mener spørsmålet om virksomhetsoverdragelse er nøyaktig samme problemstilling for båtambulansen som for flyambulansen, bare i en mindre skala.

Han mener Finnmarkssykehuset godt vet hva anbudsdokumentene vil inneholde, siden de selv bestiller tjenester.

Ble forespeilet

– Problemstillingen er den samme. I det  øyeblikk man ikke får en overdragelse av personell, så vil det personalet som ikke er helsepersonell se seg om etter andre jobber og da vil det bli slik at man ikke er operativ. Vi deltok på møter med klinikksjefen for prehospitale tjenester, Jørgen Nilsen, som gjorde klart at man ikke ville legge opp til virksomhetsoverdragelse. Jeg er bekymret for prehospitale tjenester, og den arrogansen jeg opplever fra administrasjonen og måten Nilsen har møtt oss på, det skaper avstand og ikke nærhet, sier Ballo.

Altaposten spurt klinikksjef Jørgen Nilsen hva han synes om påstanden fra Ballo om at klinikksjefen overser farglige råd. Nilsen svarer per sms at han ikke har noen kommentar.

Blir i Øksfjord

Styret for Finnmarkssykehuset har bestemt at båtambulansen skal ha stasjon i Øksfjord.  Ballo mener framlegget til styret for Finnmarkssykehuset blant annet så helt bort fra at det er en bedrift på Stjernøya med 100 ansatte i en til dels risikoutsatt bransje.

– Det er prisverdig at man har et oppegående styre for Finnmarkssykehuset, men bekymringsfullt at premissleverandøren ikke legger alle fakta på bordet. Derfor er man avhengig av at styret får informasjon fra andre enn sykehusets egen administrasjon. Det administrasjonen i Helse Nord og Finnmarkssykehuset har gjort er å legge til grunn premisser for ambulansetjenesten som fagfolk sier ikke er godt nok. Det som er mitt poeng er at man frikopler seg fra fagmiljøene, noe jeg mener er uheldig, sier Ballo.

Han mener klinikksjefen for prehospitale tjenester har gjort nøyaktig det samme i 2018 som ble gjort i 2006, bedt om en rapport basert på et kart og ikke tatt med premisser om vær, lokalisering eller bemanning.

– Det synes jeg er bekymringsfullt, sier Olav Gunnar Ballo.

Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk og lovverk. Vi krever at du bruker ditt egentlige navn og oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger.

Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør

pluss