– Burde ha vært løst i minnelighet

Alta-rådmann Bjørn-Atle Hansen er klar på hvorfor Alta krever ekspropriasjon av området på Skillemo.

RETTEN BESTEMMER: Det blir skjønnsretten som må avgjøre uenigheten mellom Fefo og Alta kommune om tomtene på Skillemoen industriområde. Utfallet er så langt i det blå. Alta kommune ønsker kontroll sier rådmannen i kommunen, Bjørn Atle Hansen til avisa.   Foto: Jarle Mjøen

pluss

– Når vi ikke får kjøpe arealet, men må bruke 110 millioner kroner på å opparbeide området med vei, vann, avløp, strøm og gang- og sykkelbane, så sier det seg selv at vi går imot den løsningen som Fefo skisserer. For Fefo har gitt beskjed om at de ikke vil bruke en krone på å opparbeide området. Ja, man kan feste en tomt fra Fefo og ta den i bruk i morgen, men for å kunne utvikle området som et industriområde og få flyttet en del aktivitet vekk fra Alta sentrum, så må vi kunne tilby ferdig opparbeidede tomter, mener Bjørn-Atle Hansen.