Mineraljakt på 55 steder i Kautokeino

Aldri før har det blitt tatt flere prøver i kommunen.

BORER SOM ALDRI FØR: Selskapet GoSiLi AS håper på dialog etter lovende prøveboring i Kautokeino. Får de tillatelser kan det bli behov for tyngre utstyr som i denne gruvegangen. (Illustrasjonsfoto)  Foto: Nuno Madeira Alves / Wikimedia commons

pluss

I 2011 til 2013 samlet selskapet GoSiLi AS hele 2.378 prøver med grus i områder i Kautokeino kommune. Prøvene ble sendt til analyse og Bernt Stilluf Karlsen som representerer GoSiLi, sier til Altaposten at analysene er så interessante at de nå vil søke om lete- og undersøkelsesrettigheter i området.

– Størst i Norge

– Vi vet at veien videre vil bli kronglete og lang, men vi skal ha samtaler med ulike siidaer, reinbeitedistrikt og Kautokeino kommune i ferden videre, sier Karlsen.

Mineralene selskapet leter etter, og håper å finne, er gull, sølv og kobber.

– Vi er i en åpen prosess med de vi skal og vil ha dialog med, så det er ingen hemmelighet at vi leter etter gull, sølv og kobber i Kautokeino med mer, sier han.

– I Kautokeino tok dere hele 2378 prøver med grus i 2012, er det mye eller normalt?

– Det er mye. Det er faktisk det største antall grusprøver som noen gang er utført i Norge, sier Stilluf Karlsen, som ikke vil si noe om hva funnene har avdekket.

Vil undersøke mer

Nå søker han og selskapet GoSiLi, som han representerer og er styreleder i, om å få gjøre flere undersøkelser.

– Resultater av alle prøvene er offentlig tilgjengelig. Noe mer enn det vil jeg ikke si, sier han til Altaposten.

I et dokument datert 11. januar 2018 til Sametinget opplyser han blant annet:

«Undersøkelsesfasen gir oss utfordringer – Vi må ha en avtale. Boring krever avtale. Vi har som ambisjon å lage en avtale som kan sette ny «standard».»

55 søknader

I en annen e-post til Sametinget, datert 8. mars i år skriver Stilluf Karlsen blant annet at selskapet GoSiLi har levert 55 søknader om undersøkelsesrettigheter etter mineraler til Direktoratet for Mineralforvaltning.

I samme epost viser han til at Direktoratet denne datoen hadde offentliggjort kartene som viser hvor i Kautokeino kommune det søkes om undersøkelsesrettigheter.

– Nå som områdene er kjent vil den innholdsmessige verdien av et møte kunne økes ytterligere, skriver han i e-posten.

– Må søke Sametinget om lov

Torvald Falch, som er seniorrådgiver for rettigheter i Sametinget, sier han hadde et møte med Bernt Stilluf Karlsen tirsdag 17. april.

Han forteller at møtet handlet om hvordan Sametinget stiller seg til eventuelle prøveboringer.

– På generelt grunnlag må de søke Sametinget om å få kjernebore, og dette er erfaringmessig, ikke lett å få tillatelse til. De må da blant annet utforme en rapport om hvordan de vil gjøre dette, og at de områdene de vil bore i, ikke kommer i konflikt med eventuelle beiteområder eller de som har/kan ha interesser i områdene. Dette er noe Sametinget må se på og ta stilling til - hvis selskapet leverer inn en søknad med ønsker om å kjernebore, sier Falch.