Statoil varsler ny milliardinvestering

Askeladd forventes å gi store lokale ringvirkninger i Hammerfest.

Feltene Askeladd Nord og Askeladd Sør knyttes sammen med Snøhvit, for å pumpe mer gass og kondensat inn til Melkøya.  Foto: Statoil

pluss

Mandag formiddag skriver Statoil på sine hjemmesider at de har besluttet å investere like over 5 milliarder kroner i videreutvikling av Snøhvit-feltet. Askeladd skal i løpet av 2020 gi mer gass til Melkøya.

– Dette er neste skritt på veien i utviklingen av Snøhvit. Askeladd forlenger platåproduksjonen ved Hammerfest LNG-anlegg fram til 2023 og er en lønnsom investering som bidrar til å sikre både arbeidsplasser og ringvirkninger i regionen. Det sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil til egne hjemmesider.

Hvor store deler av investeringene som vil ende opp i form av lokale ringvirkninger er for tidlig å si noe om, men Statoil påpeker at Hammerfest har tjent veldig godt på investeringene som har vært gjort fra det statlig eide oljeselskapets side – ikke minst om en hensyntar de årlige gigantinntektene i form av eiendomsskatt:

– Utbyggingen av Snøhvit-feltet og det tilhørende LNG-anlegget på Melkøya har gitt store ringvirkninger for Hammerfest. Blant annet har kommunen mottatt nær to milliarder kroner i eiendomsskatt i de ti årene Hammerfest LNG har vært i produksjon, skriver Statoil.

Hammerfest-ordfører Alf E. Jakobsen håper på mer til byen hans:

– Det skal investeres fem milliarder i dett eprosjektet, innen infrastruktur, vedlikehold, modifikasjon. Vi har 70-80 som kan levere tjenester, og håper på ringvirkninger til Hammerfest. Og til resten av Finnmark, sier Jakobsen til iFinnmark (bak betalingsmur).

– Dette er bra for Finnmark og for Hammerfest, sier han.

Under Statoils pressekonferanse på Melkøya mandag morgen stilte han spørsmål rundt miljø og miljøpåvirkninger, og påpekte at han har fått mange henvendelser fra folk som er bekymret. Skal vi tro Jakobsen har ikke miljøkritikerne mye å bekymre seg for:

– Melkøya er et komplisert anlegg, mange vet ikke hva som foregår der. En del av forestillingene (om at anlegget er svært forurensende, red. anm) som skapes er ikke reelle lenger. Alle som er for denne aktiviteten må få ut hva som faktisk er sannhet. Dette er det reneste anlegget i hele verden, sa Jakobsen til iFinnmark.