Kommunen ønsker ikke å påtvinge ungdomsskolene Ipad:

– Prosjektet har kommet minst ett år for tidlig

Prosjektet får vente til man vet mer.

KLOKT Å VENTE: – Når det var så mye motstand fra skolene og vi allerede nærmer oss skolestart, er det klokt å vente. Derfor sier vi foreløpig nei takk til Ipad på ungdomsskolene, sier Rikke Raknes (til høyre).   Foto: Kita Eilertsen

pluss

– Vi avventer og legger prosjektet på is inntil videre.