– Dette kommer til å ta tid. Det er snakk om flere år

Møtet med Jordskifteretten har ikke satt fart i saken om Detsikaveien.
pluss

– Det skjedde ikke stort annet enn at det ble enighet om å danne en arbeidsgruppe, hvor de ulike brukergruppene av veien, samt Fefo og Alta kommune, skal være representert. Men dette vil uansett ikke skje før til høsten, fordi Jordskifteretten ikke har tid før, sier Bjørnar Bull fra Bollo hytteforening, som deltok under tirsdagens møte med Jordskifteretten.