Brannvesenet fant flere avvik i barnehage

Alta komune brann og redning fant flere avvik da de var på tilsyn i Åsen barnehage.

Alta komune brann og redning fant flere avvik da de var på tilsyn i Åsen barnehage.  Foto: Arkiv

pluss

31. januar var kommunen på branntilsyn i barnehagen. Brannvesenet avdekket fire avvik og hadde én kommentar til barnehagens brannrutiner.