Bedrer dekningen mot Jotka

Finnmarksløpet gjør at Telenor satser enda mer på 4G-dekningen fra Alta til Karasjok.

VIKTIG DEKNING: Dekningsdirektøren for Telenor, Bjørn Amundsen, har det meste klart for å forbedre dekningen av 4G i Alta og mot Tana. Og bygger om nødvendig ny basestasjon ved Komsa for å sikre kapasitet ved innkomsten til Arctic Race of Norway.   Foto: Bjarne Krogstad

pluss

Som en følge av to store sportsarrangementer, Finnmarksløpet og Arctic Race of Norway, blir det nå bedret dekning i Telenors nett. Både mot Jotka og Karasjok etter hundeløpstraseen, og en rekke steder i Finnmark som følge av det store internasjonale sykkelrittet.