Slik unngår du elgangrep

– Situasjonen er livsfarlig og må for enhver pris unngåes, skriver Alta kommune  Foto: Alta kommune. Gjengitt med tillatelse.

pluss

Skogens konge er som regel fredelig, men når elgen trekker seg ned til mennesker, kan det oppstå farlige situasjoner.