Skjerper rutinene etter at tenåring tok livet sitt

BUP Alta lager kriseplan for å unngå selvmord.
pluss

BUP Alta skjerper rutinene etter at en 13 år gammel jente som var pasient hos BUP tok sitt eget liv i januar 2017. I planen ligger blant annet at barn som går på medisiner kontrolleres hyppigere og det skal innarbeides en suicidal kriseplan, hvor pasienten blant annet kan ringe direkte til BUP ved selvmordstanker.