– Den mest alvorlige og uønskede hendelsen som kan skje med våre pasienter

Finnmarkssykehuset ønsker ikke å svare på spørsmål knyttet til saken.

GÅR GJENNOM RUTINENE: Klinikksjef for psykisk helsevern og rus ved Finnmarkssykehuset, Inger Lise Balandin, vil gjennomgå rutinene og systemene ved BUP Alta, etter at en 13-årig pasient tok livet sitt i januar 2017.   Foto: Arkiv/Jarle Mjøen

pluss

Altaposten har via de pårørende fått opphevet taushetsplikten i saken og vi har sendt en rekke spørsmål knyttet til saken til klinikksjef for pyskisk helsevern og rus ved Finnmarkssykehuset, den involverte overlegen ved BUP Alta som får kritikk i saken, samt til leder ved BUP Alta. De ønsker ikke å svare på noen av våre spørsmål, men klinikkleder Inger Lise Balandin ønsker å la seg sitere på følgende: