– Hele grunnlaget for nedleggelsen er borte

Antall ledige plasser kan bli redningen for Gakori barnehage.

FORSTERKET HÅP: Håpet om å beholde barnehagen i Gakori er blitt sterkere etter at det viser seg at antallet ledige plasser i Alta har skrumpet ned til 11.   Foto: Privat

pluss

Alta kommune har som et ledd i å spare penger foreslått å legge ned Gakori barnehage til store protester fra foreldrene, som har hatt både avisoppslag, møter og dannet Facebook-gruppe for å vise hva de mener.