11 turistfiskebedrifter har latt seg registrere

– Vil bidra til et kvalitetsstempel, mener Albert Vekve, som driver turistfiskebedrift.

HAR SPIST DEN: Albert Vekve og hans familie ved Storekorsnes Ferie & Fritid mener registrering av turistfiskebedriftene er positivt.  Foto: Arkiv / Privat

pluss

Det var i fjor høst at myndighetene besluttet registrering av turistfiskebedrifter. 11 bedrifter har registrert seg i Alta og Loppa.

Er positivt

Albert Vekve, som sammen med kona Ellen driver Storekorsnes ferie og fritid, sier han er positiv til registreringsplikten.

– Vi sendte inn høringsvar til denne runden og synes det er veldig greit det som skjer med pliktig registrering, der man omsetter for mer enn 50.000 kroner. Vi håper at det ikke blir et stort skjemavelde og byråkrati, men et enklest mulig system. En slik registreringsplikt vil være bra for miljøet, og for naturen kanskje det aller viktigste, sier Albert Vekve.

Han tror dette også kan bidra til et slags kvalitetsstempel for de registrerte bedriftene, fordi de skal oppfylle en del krav.

– Bedriftene vil få et slags sertifikat eller liknende –  og da blir det også et kvalitetsstempel. Turistene vet hva de har å forholde seg til og vet hva de får, sier Vekve.

Pliktige

Alle bedrifter med omsetning over en viss størrelse er pliktige til å registrere seg i direktoratets register. I tillegg kan bedrifter som ikke er omfattet av såkalt pålagt registreringsordning også bli registrerte, men da er dette en frivillighet, heter det på Fiskeridirektoratets nettsider.

Albert Vekve sier det ennå hersker noe usikkerhet rundt ordningen for turistfiskerne, men at bedriftene pålegges en større grad av plikt til informasjon om reglene for å føre fisk ut av landet, mener han er positivt.

– Det vil bli en ordning hvor de som er registrerte fiskere får ta med seg 20 kilo fisk eller fiskeprodukter, mens uregistrerte kun har lov til å ta med 10 kilo. Gjestene ønsker klare regler de kan forholde seg til og vi vil gjøre vårt for å informere dem om reglene. Det gjør vi  i bussen når vi henter dem, når vi innlosjerer dem i gjestehusene og når vi tar dem ut på fjorden i båtene, sier Albert Vekve, som mener det er helt greit at bestemmelsen om å ta med en trofefisk er fjernet.

Dette er bedriftene

I Altapostens primære nedslagsområde er det 11 registrerte selskaper som er omfattet av den pålagte registreringen. I Alta kommune er det fem bedrifter, mens det i Loppa kommune er seks.

Loppa-bedriftene befinner seg i Nuvsvåg, Bergsfjord, Sandland og Sør-Tverrfjord, mens Altaselskapene har adresse i Kviby, Alta og Talvik.

Dette er bedriftene som er registrerte turistfiskebedrifter:

Arctic Nuvsvåg AS - 9582 Nuvsvåg, De Wilde Slipp og Mek AS - 9580 Bergsfjord, Larsen Kjetil - 9519 Kviby,

Loppa Fishing Camp AS - 9580 Bergsfjord, Nuvsvåg Feriesenter AS - 9582 Nuvsvåg, Nyvoll Brygge AS - 9519 Kviby, Sandland Brygge AS - 9585 Sandland, Seiland House AS - 9513 Alta,  Store Korsnes Ferie og Fritid DA 9515 ALTA,  Talvik Rorbu og Sjøhus Arne Odin Holmen, 9540 Talvik, Thomassen AS Sør-Tverrfjord 9584 Sør-Tverrfjord.