Nylig slapp Høyesterett han fri. Nå mistenkes han for ny svindel

«Mannen som ikke kunne straffes» i politiets søkelys igjen.

«Mannen som ikke kan straffes» er mistenkt for å stå bak langt over 100 kriminelle handlinger de siste årene.  Foto: Arkiv

pluss

Før jul slapp den mye omtalte Alta-mannen som inntil nylig har hatt «frikort for å begå forbrytelser» ut, etter å ha vært pålagt tvungen psykisk helsevern. Høyesterett valgte nemlig å frifinne mannen, med bakgrunn i at saken sto i en annen stilling sammenlignet med da den ble behandlet av lagmannsretten - med en «konkret plan for behandling og oppfølging» som ikke var betinget en overføring til tvunget psykisk helsevern.