– Ingen grunn til å frita Fefo

Alta-politikerne mener rettferdighetsprinsippet tilsier at Fefo også må kreves for eiendomsskatt.

MÅ BETALE? Skillemo Industriområde som vi ser her, kan bli brukt som «mal» på verdifastsettelsen av potensielt utbygd tomteareal som Fefo eier, og Frp-politiker Odd Erling Mikalsen mener at det i så fall kan gi kommunen årlige millioninntekter.  Foto: Geodata, Alta kommune

pluss

En av de som nå tar til ordet for at kommunens største arealeier må betale eiendomsskatt, er leder Odd Erling Mikalsen i Alta Frp. Han er prinsipiell motstander av eiendomsskatt, men avviser at det diskvalifiserer han fra å peke ut Fefo som en framtidig bidragsyter til fellesskapet i Alta.