Vil be rådmannen trekke forslaget om sjokk-avgift for næringslivet i sentrum

Høyre vil ikke sitte stille og se på at næringsaktørene årelates.

LITE GJENNOMTENKT: Alex Bjørkmann mener administrasjonens forslag til ny festeavgift vil ramme næringslivet i sentrum uforholdsmessig hardt. Det går fra vondt til verre dersom man hensyntar de varslede økningene i eiendomsskatt i form av re-taksering kombinert med maksimal økning av promillen.  Foto: Arkiv

pluss

Alex Bjørkmann (H) og partiet er klare for å strekke ut en hjelpende hånd til næringslivet i Alta sentrum. Bakgrunnen er forslaget om å innføre et tomtefesteregime som fører til at avgifta tar ti-gangen for enkelte veletablerte aktører i sentrum.