Tar kretskontoret Finnmark rundt

Fotballkretsen vil «flytte» sine ansatte ut til kommunene og samtidig skape bolyst og aktivitet.

PROSJEKTSTILLING Thomas Båtnes Braaten, med en bart som viser at han tar movember på alvor, imponerte såpass da han som student hadde praksis hos fotballkretsen at han nå får ansvar for å planlegge bolystprosjektet.  Foto: Magne Ek

pluss

Full finansiering er fortsatt ikke på plass, men fotballkretsen har allerede gitt Alta-spiller Thomas Båtnes Braaten oppgaven med å starte planlegging og organisering av et bolystprosjekt mange av fylkets kommuner skal få nyte godt av.

– Jeg har vel egentlig ikke så mye å si om dette før vi har finansieringen på plass, men jeg har startet jobben med å planlegge aktiviteter. Og per nå har jeg arbeidskontrakt ut året, sier en ordknapp Braaten før han sender alle spørsmål videre til daglig leder Roger Finjord.

Ikke overraskende er Finjord litt mer snakkesalig, men heller ikke han kan offentliggjøre alt som er tenkt.

Alle mann ut

– Det jeg kan si er at dette ikke er et fotballprosjekt, men et samfunnsprosjekt hvor vi ønsker å nå ut til folk i alle aldre i de forskjellige kommunene vi ønsker å besøke, sier Finjord og legger til:

– Vi har et håp om å ha mer innhold klart innen 10. januar, men en del av planen er at samtlige kretsansatte skal ta jobben med seg ut og jobbe i de forskjellige kommunene i tre-fire-fem dager. Samtidig vil vi skape forskjellige aktiviteter på stedene vi besøker.

At Thomas B. Braaten fikk oppgaven med å planlegge prosjektet er ikke tilfeldig.

– Han har vært student hos oss i noen måneder og har vist seg som en meget dyktig mann. Han ser selv hva som må gjøres og er veldig etterrettelig.  Målet er at Thomas skal være med videre også etter nyttår og at vi kan gjennomføre prosjektet i størst mulig skala.

Rammene avgjør

Men skal planene realiseres fullt ut må finansieringen på plass. Fylkeskommunen har bevilget 350.000 i året til det treårige prosjektet, mens Sparebank1 bidrar med halvannen million over tre år.

– Vi er i dialog med flere potensielle bidragsytere og vet ikke hvor stort prosjektet blir før vi vet hvilke rammer vi har til rådighet. Vi har blant annet sendt en søknad om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler og da har jeg vel allerede røpt at nettopp trafikksikkerhet er med i planene, sier han.

Hvor mange kommuner som skal besøkes er heller ikke avgjort.

– Antall kommuner vi kommer til å besøke vil avgjøres i forhold til hvilke rammer vi får til rådighet. Men vi har allerede startet planleggingen rundt hvilke kommuner vi ønsker å besøke og forhører oss litt om hvilke kommuner som kanskje trenger et slikt besøk. Det vi ønsker er i hvert fall å skape aktivitet og bolyst rundt om i fylket, sier Finjord. 

Det betyr at kommunene absolutt ikke bare skal få besøk av kretsansatte, men med på lasset skal de ha aktiviteter av mange slag. På nyåret vil mer bli offentliggjort og samtidig vil det trolig komme fram hvilke kommuner som først kan vente seg en «liten uke» med aktiviteter de normalt kanskje ikke har i sitt nærmiljø.

– Drømmen er å arrangere dette i stor skala i flere forskjellige finnmarkskommuner, avslutter Roger Finjord.