Loppa kan gå glipp av 50 millioner

Kommunestyrevedtak kan blokkere for eierskifte i Ymber AS. 

POLITISK STRID: Ordfører Steinar Halvorsen fra Høyre ville ha vedtektsendring for å få Troms Kraft inn i Ymber, men vararordfører Stein Thomassen fra Ap fikk flertall mot denne vedtektsendringen. Nå må saken opp på nytt, fordi Loppa stemte for endring i eiermøtet.   Foto: Magne Kveseth

pluss

Et vedtak gjort i kommunestyret i Loppa kan få stor negativ betydning for Loppa kommunes framtidige økonomi.